28 hotel rooms

Det finns också filmer som antingen utspelar sig på hotell, handlar om hotell eller där själva hotellet utgör en viktig del av handlingen. Den amerikanska filmen 28 Hotel Rooms från 2012 handlar om en man och en kvinna som har en otrohetsaffär med varandra. Deras kärlekshistoria utspelar sig i 28 olika hotellrum och filmen är unik i sitt slag i den meningen att de båda huvudkaraktärerna och de olika hotellrummen är stommen i hela historien.

Passion och ångest

Chris Messina och Marin Ireland spelar mannen och kvinnan som hamnar i ett ångestfyllt förhållande fullt av passion, samvetskval och konflikter. De träffas över ett antal år i olika hotellrum där deras respektive affärsresor sammanfaller.

Minimalism

Mannen och kvinnans förhållande är det centrala och allt annat än deras förbjudna möten har skalats bort, till och med deras namn. Detta gör att mötena i hotellrummen ofta lämnar både tittaren och karaktärerna med en känsla av frustration och ett behov av luft och ljus istället för mörka rum med fönster som inte går att öppna. På detta sätt lyckas regissören Matt Ross förmedla komplexiteten och ångesten vid sidan av passionen som människor i otrohetsaffärer upplever.

Beitrag erstellt 22

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Verwandte Beiträge

Beginne damit, deinen Suchbegriff oben einzugeben und drücke Enter für die Suche. Drücke ESC, um abzubrechen.

Zurück nach oben
cenote